Planethon i samararbete med Stockholm Resilience Centre

Stockholm, 1 februari 2019: Planethon har sen en tid tillbaka ett samarbete med Stockholm Resilience Centre vid Stockholms universitet för att tillsammans utforska hur forskningen om resiliens och global hållbarhet kan användas för att få företag att skapa nya planetpositiva affärer. Näringslivet spelar en avgörande roll för en hållbar framtid men i tider av allt mer dystopiska klimatrubriker är det svårt för många företag att hitta ett möjlighets-orienterat förhållningssätt. Det finns dock en växande skara bolag som tar forskningen på stort allvar och visar att det går att agera planetpositivt. De öppnar dörren för andra att göra det samma.

Utvecklingen av Planethons insiktsplattform, verktyg och metoder baseras på den senaste forskningen och skräddarsydd mjukvara för att tillgängliggöra forskningen för bolag som vill bli planetpositiva. “Vi ser det som ett marathon av möjligheter, därav Planethon. Det är ett oerhört befriande och kul sätt att utveckla bolag redo för framtiden. Samarbetet med forskningen är en avgörande nyckel för att ta oss och allt fler bolag dit”, säger Fredrik Wikholm, medgrundare av Planethon.

Grundartrion består även av Charlotte Sundåker, fd VD på Hyper Island och entreprenören Mike Lind som sedan tidigare tillsammans med Fredrik Wikholm initierat Future Now, Dedicated Institute, From Air –  alla med den gemensamma nämnaren planetpositiv innovation.

“Precis som att digitaliseringen inneburit en enorm möjlighet för företag och entreprenörer så är hållbar affärsutveckling nästa innovationsvåg. Tekniken fortsätter att vara en möjliggörare, nu med ännu viktigare syfte. En omställning till ett planetpositivt näringsliv kräver både insikt och ledarskap, det är därför vi nu utvecklar ett enkelt sätt att navigera i forskningsinsikter och effektiva utvecklingsprocesser för storbolag såväl som startups" säger Charlotte Sundåker, VD och medgrundare Planethon.

Planethon kommer att jobba nära forskningen i samarbete med bland andra Stockholm Resilience Centre vid Stockholms universitet.  För Stockholm Resilience Centre är samarbetet ett led i ett pågående utforskande av nya sätt att samverka med näringslivet och det omgivande samhället i stort för att testa hur forskningsresultat kan komma till nytta.

“Vår forskning visar tydligt att det inte längre räcker med lösningar som är lite mindre dåliga för planetens klimat och ekosystem, det behövs fler innovationer, affärsmodeller och tekniker som är både planetpositiva och socialt hållbara. För denna snabba omställning räcker det inte heller med enbart excellent forskning, vi måste också säkra att denna tas fram i dialog med olika samhällsaktörer”, säger Victor Galaz, stf. föreståndare för Stockholm Resilience Centre vid Stockholms universitet.

Om Planethon
Planethon är ett nystartat innovationsbolag med två huvudsakliga fokusområden:  

Insikt med hjälp av ny teknik
Plattformen “Planethon Science Engine”; genom ledande tekniker inom datainsamling, dataanalys och AI är målet att omvandla världens forskningsinsikter kring hållbar utveckling och planetens gränser till affärsinsikter, verktyg och råd till företag redo att ställa om/skapa ny affär.

Affärsutveckling - "The Planethon process"
‍Hjälper företag att skapa sitt eget planetmaraton genom beprövade metoder inom innovation och ledarskap för att skapa lösningar som är hållbara för planet, samhälle och människa.

Om Stockholm Resilience Centre
Stockholm Resilience Centre vid Stockholms universitet är ett internationellt tvärvetenskapligt center för forskning om hållbar utveckling och social-ekologiska system, det vill säga system där människa och natur studeras som en integrerad helhet. I fokus står systemens resiliens - deras förmåga att klara av förändring och vidareutvecklas och målet är att bidra med nya insikter och redskap som möjliggör en långsiktigt hållbar produktion av ekosystemtjänster och stärkt resiliens för mänsklig välfärd.